Tactia is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onze Privacy Statement. Tactia respecteert de privacy van de bezoekers van onze website en zorgt er voor dat de persoonlijke informatie die u Tactia verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van de persoonsgegevens gebeuren in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Aanpassen Disclaimer

Tactia behoudt zich het recht voor deze Disclaimer aan te passen. Wanneer de Disclaimer wijzigt stelt Tactia partijen in kennis voor zover dat nodig is. Tevens zal er indien noodzakelijk opnieuw om toestemming worden gevraagd. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Deze Disclaimer is laatst bijgewerkt op 20-05-2021.

© Tactia Budgetbeheer 2020 - Heden | Alle rechten voorbehouden