Uw persoonsgegevens worden door Tactia Budgetbeheer verwerkt voor 1. het aangaan en uitvoeren van financiële (beheersmatige) diensten (in het bijzonder budgetbeheer). Deze verwerkingen gebeuren op basis van een contractuele verplichting (overeenkomst). En 2. het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het cliëntenbestand. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of Tactia een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u Tactia toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Tevens zullen de gegevens worden meegenomen in het relatiebeheersysteem van Tactia.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met Tactia Budgetbeheer heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door Tactia verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u Tactia schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Tactia zal uiterlijk 30 dagen na ontvangst van een dergelijk schriftelijk verzoek reageren. Daarnaast kunt u Tactia schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Tactia Budgetbeheer
Stavorenweg 8
2803 PT Gouda
privacy@tactia.nl

Aanpassen Privacy Statement

Tactia behoudt zich het recht voor deze Privacy Statement aan te passen. Wanneer de Privacy Statement wijzigt stelt Tactia partijen in kennis voor zover dat nodig is. Tevens zal er indien noodzakelijk opnieuw om toestemming worden gevraagd. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Deze Privacy Statement is laatst bijgewerkt op 20-05-2021.

© Tactia Budgetbeheer 2020 - Heden | Alle rechten voorbehouden